Algemeen

BBTonline wordt Bouwborg Tools

Al vijftien jaar gebruiken vele gemeenten, adviseurs en architecten dagelijks de software BBTonline, die volledig gericht is op kwaliteitsborging in het ontwerp- en bouwproces. Precies vijftien jaar na het verschijnen van de eerste versie van de software wordt BBTonline in een nieuw jasje gestoken: vanaf nu heet de software Bouwborg Tools.

De software is ontstaan met de ontwikkeling van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in het achterhoofd. De focus verschoof in de loop der jaren van alleen bouwplantoetsing naar een volledige kwaliteitsborging. Ook kunnen inmiddels veel meer doelgroepen gebruik maken van de software. Bouwplantoetsers, bouwinspecteurs en bouwadviseurs natuurlijk. Maar ook architecten, bouwkundig tekenaars,  projectontwikkelaars en woningcorporaties. Door deze uitbreidingen in toepassingen én doelgroepen dekt de naam BBTonline niet meer de gehele lading. Daarom is een nieuwe naam bedacht en wordt BBTonline - precies 15 jaar na de introductie - Bouwborg Tools. Op www.bb-tools.nl is meer informatie te vinden.

Vier tools, één methodiek
Bouwborg Tools is één methodiek, die bestaat uit vier verschillende tools die in elke fase van het proces zorgen voor efficiënte en eenduidige kwaliteitsborging.  Vanaf de ontwerpfase, waar nu ook al gecontroleerd wordt of het ontwerp aan de gestelde wettelijke criteria voldoet, kan BBTqs ingezet worden. Binnen BBTqs is in één oogopslag op het beeldscherm te zien aan welke eisen het ontwerp dient te voldoen en kan het, indien nodig, worden aangepast.

Bouwplantoetsing
Vanuit BBTqs wordt een groot deel van de bouwplantoetsing al voorgedefinieerd in de tool  BBTreview. Daardoor hoeft een groot deel van de geconstateerde aspecten alleen nog een definitieve beoordeling te krijgen van de bouwplantoetser binnen deze tool. Vanuit BBTreview wordt ook de toezichthouder aangestuurd. Met behulp van BBTcontrol is deze in staat adequaat toezicht te houden en de aspecten die door BBTreview zijn vastgesteld in het werk te monitoren, te beoordelen en vast te leggen. Met BBTpm kan de kwaliteitsborger tenslotte komen tot een ‘dossier bevoegd gezag’.

Overzichtelijke processen
Door deze intuïtieve samenwerking binnen de methodiek Bouwborg Tools kunnen bouwprofessionals zaken binnen de eigen organisatie houden, waardoor processen overzichtelijk blijven en vanuit kennis en expertise zaken worden getoetst, gecontroleerd, vastgelegd en uiteindelijk de kwaliteit wordt geborgd.

Klaar voor de toekomst
Bouwborg Tools is uiteraard klaar voor de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). De methodiek is toepasbaar binnen elk te kiezen instrument. Het stelt organisaties in staat de conformiteit van het bouwwerk aan de voorschriften van het Bouwbesluit te beoordelen en vast te leggen. Uiteraard kunnen zij er, net als in de afgelopen vijftien jaar, ook in de toekomst op vertrouwen dat Bouwborg Tools wordt doorontwikkeld door experts met kennis van de praktijk.