Bouwborg tools: de methodiek

Inzicht én overzicht tijdens
het ontwerp- en bouwproces

Het toetsen van bouwobjecten aan het Bouwbesluit is een specialisme. Om deze complexe werkzaamheden efficiënt een eenduidig uit te kunnen voeren, hebben professionals uit het werkveld de methodiek Bouwborg Tools ontwikkeld. Deze bestaat uit vier applicaties voor ontwerp, toetsing, bouw en toezicht en beheer.

Ontwikkeld door professionals

Gemaakt voor
de praktijk

De ontwikkelaars van Bouwborg Tools werken dagelijks met de software die ze zelf hebben ontwikkeld. Daardoor weet u zeker dat de methodiek altijd up-to-date is en dat het gebruiksgemak optimaal is.

Voldoen aan wet- en regelgeving

Was nog nooit
zo eenvoudig

De door de methodiek gegenereerde rapportages voldoen volledig aan alle eisen die wet- en regelgeving daaraan stelt. Dat geldt dus ook voor de adviezen die eruit voortvloeien. 

 

in één oogopslag getoetst

Conform de meest recente regelgeving

De methodiek van Bouwborg Tools is overzichtelijk, efficiënt en actueel. Zowel ontwerpers als toetsers en bouwers kunnen ermee werken. De verslaglegging is eenduidig.

De doelgroepen

Voor wie is Bouwborg
Tools ontwikkeld?

  • Architecten en adviseurs

  • Gemeenten

  • Projectontwikkelaars en bouwbedrijven

Ontwerpen

Uw ontwerp is prachtig

Maar voldoet het ook aan de bouwregelgeving? In de ontwerpmodule van Bouwborg Tools kunt u uw ontwerp op eenvoudige wijze toetsen aan het Bouwbesluit. De software is zodanig ontworpen dat u alleen de voorschriften die op uw ontwerp van toepassing zijn, doorloopt. U krijgt dankzij duidelijke protocollen heldere uitleg over de bedoeling van de voorschriften én de gevolgen van de toepassing ervan in uw ontwerp. Hiermee versnelt u uw ontwerpproces en optimaliseert u de kwaliteit van het ontwerp. 

Toetsen

Efficiënter én beter

Het toetsen van bouwplannen kan efficiënter én beter. Met de methodiek van Bouwborg Tools kunt u bouwplannen eenvoudig en gestructureerd toetsen aan het Bouwbesluit. De applicatie is uniek, omdat hij álle aspecten van de bouwregelgeving en -normering blootlegt op een eenvoudige, stapsgewijze manier met handige illustraties en rekenhulpen. Door referentie- of moederprojecten te gebruiken, kunt u nieuwe projecten snel toetsen. Bovendien zijn de toetsingsniveaus, indien gewenst, te verhogen. Zo draagt deze applicatie bij aan een verlaging van de faalkosten. 

Bouwen en toezicht

Voldoen aan het Bouwbesluit

Tijdens de bouw is het vereist om te blijven voldoen aan het Bouwbesluit. In de applicatie voor bouw en toezicht staat het te realiseren bouwwerk centraal en kunt u, risicogestuurd, vanuit de bouwplantoetsing bepaalde aspecten in het werk controleren en vastleggen. Dit noemen we ook wel borgen. 

Borgen

Wet- en regelgeving centraal

In deze applicatie staan de wet- en regelgeving centraal. De kwaliteitsborger moet, na de inwerkintreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, bij elk bouwproject betrokken zijn. Deze applicatie is alleen toepasbaar door de kwaliteitsborger en geeft inzicht in het totale bouwproces. Op basis daarvan en een gerechtvaardigd vertrouwen kan een dossier bevoegd gezag worden opgesteld door de kwaliteitsborger. 

  • Regelgeving altijd bij de hand

  • Inzetbaar voor alle fasen in bouwproces

  • Gebaseerd op meer dan 30 jaar relevante ervaring

  • Gebruiksvriendelijk en up-to-date

Referentie

Je krijgt op het juiste moment informatie over de van toepassing zijnde regels. Jaap Moree - IOB Bouwplantoetsing

Referentie

"Door gebruik van deze software bespaar ik 20% op herstel van bouwfouten" Ted Janssen - Bouwgroep Brabant

Referentie

Bij de start van de bouw hebben we meteen de aandachtspunten uit de toetsing paraat. Peter Tinga - gBou

Klanten

Onze klanten

Ontdek hoe Bouwborg Tools uw bouwproces kan borgen

Bouwborg Tools is handig in gebruik en altijd up-to-date. Wilt u weten hoe deze software ook u kan helpen bij het toetsen en borgen van uw ontwerp- en bouwproces? Neem contact op voor meer informatie!